Hastalıklar bozulan enerji merkezlerinden kaynaklanır

Hastalıklar bozulan enerji merkezlerinden kaynaklanır

Her çakra, varlığımızın-büyüme ve sağlığı da kapsayan-çeşitli fonksiyonlarını kontrol eden hormonal sistemdeki bir salgı bezi ile bağlantılıdır.

Bu salgı bezlerinin fonksiyonlarındaki ağırlaşma; hayata bakışımız, ruh halleri, davranışlar ve mücadele yeteneğimiz üzerinde etkiler meydana getirecektir. Salgı bezlerinin durumuna bağlı olarak;sıkıntılı. öfkeli, korkulu, kötümser ya da mutlu, huzurlu, güvenli ve iyimser hale gelebiliriz. Salgı bezleri beyine ve buradan da varlığımızın duygusal, zihinsel ve spiritüel yönlerine bağlıdır. Bu çakraların fiziksel bedenimizde bulundukları yerlerdeki kısımları, kendileri ile ilişkili olan (duygusal-zihinsel) hallere bağlayan iletkenler gibidir.

Çakralar vücutta  sürekli olarak dönen  enerji merkezleridir.

Çakraları, 21 gün boyunca dengelemenin insan ruhu ve bedeninde önemli iyileşmeler yaratır.  Enerji bedendeki bu dengenin bozulmaması için doğru beslenmek, olumlu düşünmek, hareket ve davranışlarımızın bir bütün olduğunu bilmek önemli. Yedi büyük çakra bedenimiz içindeki elektromanyetik aktivitelerin toplandığı yerlerde bulunur. Beyinsel çatışmalardan, stresten, kötü düşüncelerden, psikolojik baskılardan, affetmemeyi bilmemekten kaynaklanan çakralar tamamen ya da kısmen tıkanabilir. Böyle olunca salgı  bezleri tam kapasiteyle  çalışmadıkları için vücutta çeşitli hastalıklar meydana gelebilir.
Doğu tıbbına göre hastalıklar önce enerji alannında bozulma ile oluşur. Auramızda gelişen bu enerjide yavaşlama, tıkanma veya girdap şeklinde hızlanma vücudumuzda hastalık belirtileri oluşmadan önce varolur. Zaman ilerleyip bu enerji dengesizliği arttığında artık maddesel bedenimizde şikayetler belirmeye başlar. İlk belirtiler biraz müphemdir ve tam bir hastalık teşhisi için yeterli değildir. Kişi şikayetlerine uygun hastalığı düşünüp bedeninde bunu var edebilir. Mesela strese bağlı olarak mide bölgesinde rahatsızlık yaşayan biri, zaman ilerledikçe bu enerji dengesizliğini reflü olarak nitelendirip kendi maddesel bedeninde reflüyü oluşturabilir.
Tüm Uzakdoğu felsefelerinin temel taşı olan meditasyon yardımıyla zihnimizi dinginleştirerek, çakraların tıkanmasını ya da tıkanan çakraları açmak mümkündür. İşlevleri farklı olsa bile bütün çakraların aynı şekilde açılır. Biyorezonans terapileri de bu enerji dengesizliklerini ters frekans vererek düzeltir ve maddesel bedene yaptığı bu minik dokunuşlar ile onları normal, sağlıklı bir şekilde çalışmaya sevk edebilir.