RUHSAL FİZİKSEL DENGELEME

Psikolojik ve fiziksel dengelenme ihtiyacı olduğunda kullanılabilecek bir programdır. Bu program uygulanırken ek olarak psikolojik ve ruhsal terapiler eklenerek etkinlik arttırılabilir.

Ayrıca alkol, uyuşturucu bırakma veya yemek alışkanlığının psikolojik kökeni için de haftalık olarak uygulanabilecek bir protokoldür. Bağırsak temizliğiyle birlikte yapılması etkinliğini arttırır. Amaç kişinin içinde bulunduğu olumsuz durumu çözme, olumlu düşünceye yöneltme ve arınma sağlamaktır. Terapi sonrasında neşede artış, agresif tepkilerde azalma, bol su içme, iştahta azalma vb görülmektedir.